Turi-turi!

Issqerv rhar… Akud d idv n unebdu (l’été)… Taziri dug ammas n ujenna. Ad tzvared tisegneft (tisismi)! Dcar issghed! qqao imzdagh gin sin n tfassin n yidves… Maca Mmuh upu. Aqat’ dug zzarg tittvawin ghar «Ifrasen», igeffedv xf ighiren, tajwijt tuger ghar teghrutv ioewwer xf ci! ittvef abrid ghar wurti. Mkur ass itrah din ci n krad n twaratin : ag tguri n tfuyt, zi ghad yemmukru, itedwar (itaghul) oawed ghar tmeddit ad issessu tisukla d rxudvart! Maca s y idv? Min din tca d ig? Yak labas? min d as imsaren? Ad taf iywyas d arrebi ila ittu ur issessu ci! Nigh yugi ad xas yikk yidves, yufa taziri tuca tifawt, uxa tca d irah ad d ixdem cwayt acar d tmurt d tsukla… Maca raja! i tejwijt immi? manaya issaggûd! Min snnen tarwa n dcar x oizi Hmmu issardaf tarjajjayt ar wur! Zug ami idja netta d amghanen. Taghennant ikarz it! Ur ituggêd, ur issin umi qqaren apap zi gh ad taf utci amenni!… maca oawd gi tidet, war ghares b umeddukel, iqqar it waxxa gi babas (amux qqaren imezgura). Iqqar ay wur inu belli din ci! Ci ghares gi tqeyyuot. tikri ya ifsusuen d unadur iqeshen; ghar zzat s rxezrat iqqsen; u tedji bu n labas! ur itexzir la amya, la amyin! ur ikemmez deg iri wala di twarna. Ahda! maca ttugh u da kum nnigh ij uneghmis: Idvennatv nnan ay aqa hed itett/ikessi tazart zeg urti n oizi Mmuh! maca ula d ij ur issin mi iteona! Mkur tifawt, ghar tguri n tfuyt, itaf tazart teqdva zi tzvayart ar ten nnidvn! Iwa ad taf itrah ad ihdva urti nnes; mara nessen ila urti ines yuru attvas d tazart asegwass a, ad nessen maghar Oizi Mmuh ihettva itkabarv s wur. Aqat izugwa aghzar amezvyan itgeooad tawrirt itawin ghar urti nnes deg «Ifrasen» yarnu gi tikri , yarnu itmarray (se dépêche) ! Afus afusi ittvef gi tejwijt! wen azermadv itemciyyar zages ar dat d tkarmin (en arrière). Aqat iwwedv ar wurti! Aqa ci tca dimsar. Ikkes d tajwuijt x teghrutv, ittvf it s sin iffasen… Itxezzar amya d wamyin irezzu ma dizrem ci! Hed itenpezza mani ci! iggur x tfednin, tittvawin bbarquqqint d, tejwijt teoder araq ines jar iffassen ines! tazhzit awarn ten neddven itesra i ci n rhiss ar tzvayart tameqrant! Ioder abeddi ines! iwetteq ifadden d tejwijt, issiri tamsmirt n uqartvas. A wap!! min izvar amya?! yak utci d memmis i den snnej (nnig) i tseklut n tazart? Ur ines issent iccat s jjhed… Mux das gha yeg, mux u si tegg? ikmez gi tmejjartv! isseqsa x wi din. Yarr d xas s tarjajjayt Memmis: d nne c a baba! Issent memmis itemrusd zi tzvayart. Du gammas n huggu oizi Mmuh ira (tugha) iniyyec: Qqim din a memmi ruxa turi-turi .. Ghar tifawt ij n uneghmis issent itsara gi dcar. Memmis n oizi Mmuh yufu d immut g «Ifrasen». [u][i]Yura t: Saoid Abarnus (Targist) tawiza[/i][/u]
Contes