Ali Ajouaou

Mayemmi ???

Srigh duwregh nec war srigh
Zrigh duwregh nec war zrigh

Di tudart-a nec min days gha r gagh
I di tudart-a nec min days gha y inigh
Isderd xanegh tram y idra negh su kabbes
Yarra negh ur awn kucci da suwwes

Ya tfawt yarqqan di tadjest-a i hadqan
Mant abrid issufughan zi zman-a yarzgen

Udfegh di dat inu ikahdan
Uwfight diwdan marra tamcubbucan

Ca yarezzu x ru3ra du bessam
Ca yaqqim di tyssi du sekkan

Yenni yarezzun dayssen adga3dan
Atendjebdan uc a tenghadran

Wenni gha yuwdan ghar -assen
Adabdan at marmcen uca xas dahcan

Ay uwdan_a arzmet attawn nkum
Ay uwdan-a sarhat rxazrat nkum

Ay uwdan-a smunet array nkumm
Tetfam abrid-a itawyan gha tudart-a izydan

Yurat : Ali Ajouaou
Paroles

Amezruy nnegh

Amezruy nnegh


Wadji dh qettu ntudhath ikhafi dyussin yuw3ar
Ura dh bu7ber inu ikh gwdegh at yedhfar.
Awekhedd inu macc ghaneg anem3accar
Tiqqest n’wur inu mara n’ru7 anweddar

Dh’riqqi n’tudhath nekka khas amu dhaghar
Am thament aduy sidhadh wanugui atenzar
Amdhaz nnegh mara nuwyar amuqidhar
Etta ttagharrabut nnegh watnejji tezwa reb7ar ( illel )

Wanurzu dhi thmaguith nnegh macc themsar thweddar
Ura ttagherma nnegh iru7en w’cca theghbar
Arellu semrayed aghembuba yeccuren s’reghyar
Adhem7igh manaya negh yejjin ghaddffar


Poème écrit par Massine11


Chanté par Ali Ajouaou
Paroles

Thmazight

Ccuqeghd xam ighezran azwighd xam ar-imam
Ge3deghd xam iduran hwighd xam zi ra3nassar
Inayi mani thedjid ? inayi mani tiridh ?
Inayi mani s’thekkidh man-amccan idhi theghbidh ?


Macc dham themssar a thmazight ccar-henn ccem ra7bab ennem ?
Macc dham themssar a thmazighe waccem q-biren yethbab-ennem ?


Waccem iyssin khir sawen wadham ejjin amccan ennem
Qedhwen izuran ennem ayye7ah kh-imazighen
Idhennadh tugha ccem tajedjit enssen
Manim-a ruhen assawaren azzayem


Macc dham themssar a thmazight ccar-henn ccem ra7bab ennem ?
Macc dham themssar a thmazighe waccem q-biren yethbab-ennem

Paroles, composition, et interprétation : Ali Ajouaou

Posté par Massine11
Paroles

Amedyaz

sudh sudh ay amdyaz
sudh am iju segwess
3awed thinid ay aryaz
manaya aqa yemdhaz

min tennidh waghrek nessri
etta ttidhet cca watnezri
arrinccek amu riri
dhanegh yejjin waccent wiri

dhwa dh axarriq user-bub
inedhfar wa nesseqssi
yenna negh xak dha 3effan
nedhwer en ccarhicc ghar amenni

wibedden eg ghambub enness
ghar yaccek aya nefssi
thewccidess khmin yarezzu
es yezran nnecc amu ssini

abarre7 dh reghnuj ennecc
dhi radhccar dh resswaq enni
th-fadh7adh aneghd thame3mutcc
khanegh yeghra zeg-wami

yurit : Ali Ajouaou

Posté par Massine11
Paroles

Tamazgha

nac wadjigh zg yiina
nac wadjigh zg yiinin
az war inu dh mazigh
dh netta dh ay idy'jjin

tamurth nnegh tamazgha
tamurth massinissa
mani tussa dihya
rad ajedjid yugurta

ayraf nnegh dha muqran
ibeddad zi sina
netta yuwthad izuran
aghas ar kanarya

waghari min dam gha inigh
a tamattuth ath mazight
mmarra min xam thaggit
yaqqim anegh ghar tamunit

amdaz nnem xadh yiri
naccin aqqa negh dh gubridh
ruxa mmarra thfham
min yafham ra3dhu wath yassikwidh

aqqawum atharwa inu
amzruy n'rajdhud inu
ta tidhat n umnus inu
ix yachmad ur inu

Paroles : Ali Ajouaou

Ayraf = communauté
amdaz = Joie et bonheur
Amzruy = histoire
Amnus = sousis
yachmad = cramer, brûler

Posté par Massine11
Paroles