Arrif

Gwaregh tmurudegh
Xef uoeddis teprurudegh
Di sbar ssumutegh
X reghben ssusufegh
S tfeqqao dduquzegh
Jar asen nnughegh
Xmi war zdighegh
Dewregh war ssinegh
Ura ad ssighegh

Maghar war ffighegh
Dinni war tnusegh?
War ufigh ad uyuregh, ura ad qimegh?

Arrif d tibe7ar, nec day s djuzagh!
Arrif d reonasar, nec day s fudegh!
Arrif d amezruy, nec day s tmendaregh!
Arrif d tizemar, nec day s surufegh!
Arrif qao d taryast, nec day s mutegh!
Zeg umcan ghar umcan, day s tmuttuyegh!
Zeg ussegwass ghar ussegwass, deg imar sitimegh!
Deg wawar amizid, gwaregh ssuyusegh!

Gwaregh sififegh,
Tsebnegh siridegh.
X tirelli d tseqqar trugh ttinitegh,
X umezruy d arifi, mermi xaf s mmutegh.


12/11L09 Paris ELhassan EL MOUSSAUI