Brahim Oadili

Abridh Isennanen


Imettvawen hman
Am waman hekkûn
Zi tara n tittv inu,
X wudem inu amxib,
Recmen idurar d ighzran
Ttazren i lebda
Oemmer s ad zwan.
I ma war ghar i tizemmar,
Zemmergh ad rugh...
Zemmergh ad sghuyyegh...
i lebda.
Aked wussan,
Imettvawen ddadkkûren
d idammen.
Cway cway
Ad ssarghen timessi
deg ur.
Ad yecmedv ur inu...
Maca ad yessfsey urawen
n wdfer!Brahim Oadili
(Izerrude, Tahla, Taza)
Paroles