El Walid Mimoun

Aqbuc

Aqbuc


aqbuc x we3rur th ruh atayem
rizar d acemrar

ixar xaren di maqyassen ded fayen
r mahdur d azirar

aman n tara di semmadan di smayem
eggu'rn aked yeghzar

surif wani surif
d axarxar ith tatcen

tasebnect xu zedjif
am t'qerqutc iqarqcen

at'ghnes iseghnas
at sadect tebluzt

armajdur d ubyas
t mad hard am talwizt


yurit ighnjit : walid Mimun

Transcrite par Massine11
Paroles

Tudarth-a

Tudath-a

Tudart-a d ijen webrid ntekk nâeddu

Tudart-a d ijen webrid ghas aneggar ghas beddu

Tudart-a d ijen wejdid war yettaw d amehtedju

Ad isud usemmid uca d-yebda t-yessendu


Tejjanegh tudart ntazzer awarn-as

Marra wenni yezzanrb wenni tqadayas

Maca wenni yewran

Yewy-it rebhar


Tudart-a d ijen rebhar marra ttisarfin

Wenni yessnen afteh ad yenjem i txecfin

Wenni war yessinen

Yewy-it rebhar

Tudart-a d ijen teftic tarq tqetta

Neccin d ifarttuten nqabrit nhetta

Tudart-a ttyarja marra netmetta

Marra wenni ilehfen xa xas d arren akentyar.


Yurat & ighenjit : El Walid Mimoun


(berber.startkabel.nl)
Paroles

Idurar n'Arrif

Idurar n-arrif i dihan ibedden
idurar n-ssif i dihan isedden
idennad tugha din ca n yewdan qedden
maca nhara qa din ca imedran hedmen
imedran n-tmaddiwin di tqicciwin yemyen
maca qa yemyen din x-csa n-taryast cahden
taryast eêabd krim ttaryast irifeyyen


Xzart yar idurar-in xzart a imezzyanen
nhara yeqqim din ratar n weyraden
ratar eeebd krim d-ratar n yemjahden

(Yurat & ighenjit : El Walid Mimoun )
Paroles