Ithran

Aghirin i waman

aghirin i waman war d'inni bu raman

wa d'in gha tamara d' imettawen yih'man
wa d'in gha tamara d' imettawen yih'man

d'inni remd'egh addedj
d'inni hadmegh accan
d'inni fahmegh ar3izz
d'i tammuart' inu yidjan

mani tefna t'awmat mani fed'ren ussan
mani tefd'er tudart' d' wurawen n yiwd'an


tad'eh'h'act urumi d' amettaw ihenjan
issarxsen re3mar d'i t'gharruba ihhajan

t'agharrabut nwem wa teqqri3 d'i raman
t'icarrawen n re3zat i bedden x waman


rami iqqim uliman attarjant isiyman
ad' ih'eddar ra3qer an 3azza wi it'ghima

a uma reghrubiyat' am t'anda yarssa
am t'amment yudumen d'i rhanndar yissoar


wit' yixsen i tudart' s jennet' d' tizemmar
at yirqa d' rqudat' d'i re3qayib n zzman

a uma tammuart' inu s wughrum d' waman
xarayi zi lemlayen n usqi3 ulimanTranscrite par Aqer3i
Paroles

A wen yezwan aman

A wen yezwan aman


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

An kemmer s weftah' amcum war izemmar
wenni wa yessin en s tudart nnes
iqemmar
ad y iffegh marra yexnunnes am u haggar
tessmad aw layllah itarjijji it-nezb'ar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbarA ffeghe d a wen yennan neccin a qa neddar
Arrif amen yekmer kuci iruh' kuci iwed'd'ar
Ah'enjar d amzzian netta εad d ameh'd'ar
Issars aqrab nnes yuyur adihajar
Y ismeh' di tmurt nnes i di yedja rewqar
Yused γa y irumyen issajja zi teγmmart
Allah y ih'
sen εawen qdant as tizmmar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

An kemmer s weftah' amcum war izemmar
wenni wa yessin en s tudart nnes
iqemmar
ad y iffegh marra yexnunnes am u haggar
tessmad aw layllah itarjijji it-nezb'ar

A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar


Voilà! Toute correction est la bienvenue!


Azraoui El hassan El mousaoui

Interprétée par ITHRANPS : Azraoui, mara texsed ay tesfhmed x wawarn nni (?), εafek!

Corrigée!
Paroles

A wen yezwan aman

A wen yezwan aman


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

An kemmer s weftah' amcum war izemmar
wenni wa yessin en s tudart nnes
iqemmar
ad y iffegh marra yexnunnes am u haggar
tessmad aw layllah itarjijji it-nezb'ar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbarA ffeghe d a wen yennan neccin a qa neddar
Arrif amen yekmer kuci iruh' kuci iwed'd'ar
Ah'enjar d amzzian netta εad d ameh'd'ar
Issars aqrab nnes yuyur adihajar
Y ismeh' di tmurt nnes i di yedja rewqar
Yused γa y irumyen issajja zi teγmmart
Allah y ih'
sen εawen qdant as tizmmar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar


A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar
qbar ma nawed a zayenγ tenqbar

An kemmer s weftah' amcum war izemmar
wenni wa yessin en s tudart nnes
iqemmar
ad y iffegh marra yexnunnes am u haggar
tessmad aw layllah itarjijji it-nezb'ar

A wen yezwan aman εawed-asen rexbar
εawed asen x zeggu d rhweran n rb'h'ar

di rwe
st n tγarrabut armut days n texezzar


Voilà! Toute correction est la bienvenue!


Azraoui El hassan El mousaoui

Interprétée par ITHRANPS : Azraoui, mara texsed ay tesfhmed x wawarn nni (?), εafek!

Corrigée!
Paroles

Ah'enjar amziane

Ah'enjar amziane

a7anjar dha mazyan yaggour occa yatro
rabi 7nini maskin yazidjiz iwazro
yadar dhi thmorth nas accnaw amanjro
yatssara7 fos nas ifrank dh doro
imarmi gha nakar mara athan nayro
adhifa7 wor nas asnawath dha goro


mayamo gha k9im rabda 9a nas7issif
nkasi imonas ntag hkanagh bassif
nthkaras dhithwacca ntghabar nassifif
aray nagh iwdar yan9arbanagh ozadjif
mkor ij n ya9ar nac yadja dhlif
wassinagh thwacca ma dhi badar arif
ahkas tan9ar thfocct tsi9ssi9 dh rahkrif


wllah ma dhinigh a7 sra7ri9 yatwazwizan
wahka thbdhamayi mara dhiwazwizan
adhraghigh dha g janna idhorar adhanhazan
adhanhazan worawan wayzaman adhan7amzan
adawrant thsa9ar itogha yamanzan
9a yagod ij nwas adhganagh an7azan
thodharth nagh atawzan dhi thandot nrawzan
adhifa7 o7anjar wani hkanagh i3izan


Azraoui El hassan El mousaouiInterprété par ITHRAN
Paroles

Waxxa nezwa y'aman

Waxxa nezwa y'aman rrhem dij a yemma

aber mra rewzen ar ga yefna reεmar

ala ijen ad ihin

ad yeni manaya

min xaneg a yemma

arrin ten gar y?ifran

ar gar yewden aman

dounect qa teccar tcetcem s yewdan

nec di tiyara

di rwost oujenna

semheg di tmort inou tenni n rejdoud inu

ayeral la yemma zegga neri nendam

zegga daneg dragan

arwahem atenyem


Traduction
Paroles