Jar-ayi-d d wakidem

Jar-ayi-d d wakidem

Asitem inu d win ifzen wussan

X threqqa n ufus nnem, yeghmid d asennan

Tsughlitid titt nnem di thittawin n iseyman

Yuzegh am x wanchuchen ak wattas n iseqsan

Thifras nnem d ajenna mani thezdegh thayyuth s izuran

Yetneqrab dayem useynu, iri yedhwer daman

Nufesren dayem issegwusa n temzi inu ye3dan

Sghemyayid taydart isbeddan ituman!

Suysayid awaren x yirsawen n yizran!

Alik am ur inu d tara a zzayes azren ighezran!

Alik am t d smex n tqessisin iteggid d iraghan!

Alik am t d abareju ad yehwa d amesruq x tsawent iwettan!

Cem id yensarwen zeg idennad, imar d frimar xaf-m uran,

Ighir am theqdu thesghunt, ase3a acheddi 3ad d wenni yetrajan!

Irhimed ghari d aseynu nufserd zi tizza n wussan

3dud d afusi iyezzimen n tiggest inu 3ad d iferyan

Sghery ayid ij n thfeqqeht, deg wur nnem ad temghar

Mayssa Rachida EL MARRAKI

Paroles