Khalid Izri

Mayemmi

Une belle chanson des deux artistes amazighs :Khalid izri ( Rif ) et Saida akil Titrit (Sud-Est )


Mayemmi ?

Tez'rid-i ttabeєd-iyi
Aha nniγ-ac jlem-iyi
Jlem-iyi uh’dinu
Sγed γari a tanibut ! mech’al wussan raji a m-iniγ
Man γari deg ur-inu, zi rbal a cem-kkseγ
Ad rzuγ abrid-inu ad z’reγ mani gha tel’eγ
Mayemmi ? Mayemmi ?
Γas inn’att’ tested deffir-i aha nnigh-ac mayemmi ?
Mayemmi ? Mayemmi?
Yemma-nu d baba-nu sulen xsen ad-si ferh’en
Txesd-iyi ddu γarsen
Txesd-iyi tessend taddart
Txesd-iyi ddu γar din
Txesd-iyi tessend tiddart.
Mac γa ggeγ ad z’reγ babam, tizemmar u γari ca
Ixerq-ayi-d rebbi da netcin acna yudan
Γari ur ittexsen d wudem ittexsen
Mac a ggeγ ? Min γa ggeγ ?
Midden nneγ u r’eh’men ca seg awal
Midden-a iruh’en deg awar n yudan,
Urawen war a munen war idji may-t gha isfaqen.
A nnerzu mac γa nigg lєecc-nneγ ad γa nectin
Ih’enjaren d th’enjirin d tarrawt is’erh’en
Ma n’idf’ar awar-nnsen єmmars a nenjem
Teggid war teggid war idji wac γa ir’eh’men.
Seg awar seg awar


Transcrite par Amsbrid
Paroles

Araγi

Araγi

Tirra idja yuran di reh'yud iqeccan

Tirra idja yuran di rek'tub iweddan

Tirra n rejdud nneγ inni daneγ iwes's'an.

Usiγ-d at-iniγ at-iniγ i yewdan

Ad smuneγ ayetma iri marra tsran

Taγer'r'abut nneγ as ncedd iseγwan

Ruxa rebh'a yesa a nawed' di raman

Taγer'r'abut nneγ at nendeh s ufus nneγ

A ned'f'ar abrid n rejdud nneγ

A nh'ad x tγarruba nni daneγ yeєdan

A nezzerz taєjjajt n djirt yuyan


Awaren : Hamid El Yandouzi
Lmuziga d ughennej : khalid izri

Posté par Amsbrid
Paroles