Mohamed Rougie

Tarwa n imazighn...

 

Cek qarn ac aqbayli

Nec qarna y arifi

Tarwa n imazighn

Taryast n ighilasn.

Nec mis ndpar n ubaran

Cek mis n tizi uzzu

Fus g fus anojn x usnan

Ticri nex war tbddi siqqst n wazzu

Ar gha nqqas mixf narzzu.

Cek qarn ac acawi

Nec qarn ayi asusi

Adrar nec d udrar inu msawasn

Mara tihzzizin nni idaysn

Tawyntid di tfxsa n imazighn

Tawnt id di tafryunt n tmazighin

Tabrat nex ntat zi merami itwassn

War tdji d taqssist ura d thajit n wuccn

Paroles

Tafunast n jeddi

 Mani itdja tafunast n jeddi

War ssinegh wi it id smuttyen zi reorasi

Ghar usnnan itqsen g umessuci

Jeddi netta tugha igg as aceddi

Henna nettat teqn it di tiri

Zzudjen ijen war t iznuzi.

Acffay nes yuzegh ijja day negh afadi

Trussi nes teqdva zvredv irqf ayi

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am ttcan azdjif

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am oanen ayenfif

Ma aqa cem di tudart

Ma skken cem ghar raxart?

Ma isregd i cem yissidv n uzghar

Ma tsregd i cem zaxat

Paroles

Tammurt n Temsaman

 Mani itdja tafunast n jeddi

War ssinegh wi it id smuttyen zi reorasi

Ghar usnnan itqsen g umessuci

Jeddi netta tugha igg as aceddi

Henna nettat teqn it di tiri

Zzudjen ijen war t iznuzi.

Acffay nes yuzegh ijja day negh afadi

Trussi nes teqdva zvredv irqf ayi

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am ttcan azdjif

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am oanen ayenfif

Ma aqa cem di tudart

Ma skken cem ghar raxart?

Ma isregd i cem yissidv n uzghar

Ma tsregd i cem zaxat

Paroles

Cem d Tamazgha

 

Cem d adellis ghrigh d ayem ibriden

Car nem i ssesw it ddem n imgharen

Cem d reorasi issessu s tidi n ifjdjahen

Cem d tanwwect n tudart id ighmyen

di radjagh n urawen...

Cem d tayzzint ig qssen iwen cem

isseoqaren

Cem d rhmret n ighzar amqran

ig i mhan ratar i wen zayem igharen

Cem d tamzgha war dji d dccar d amzyan

Cem d ajenna ttawn d gharm

ijdvadv iffuden tirelli

Cem d tara s ghatan d gharm

Iyduden ig qassen tghufi


 Yura t: Mohamed ROUGIE (Temsaman)

Paroles