Mustafa Tireqaaâ

A mimount a mimount

A mimount a mimount ma taymath nhara...

Version 2

Allons-y pour la transcription!


A mimount a mimount ma taymath nhara kssid aqbuc nnem amrqi gha thara

A mimount a mimount ma taymath nhara ma taymath nhara
kssid aqbucc nnem amerqi gha thara aaaamerqi gha thara

Zegwami cem zrigh ay nec gi tamara
aqam a zzin nnem yarrayi dhi hara

A mimount a mimount ma taymath nhara ma taymath nhara
kssid aqbucc nnem amerqi gha thara aaaamerqi gha thara

âawedh

Ahmdegh arebbi ammu dayi tura
a âla sibbath nnem ....(là j'ai pas bien saisi)

A mimount a mimount ma taymath nhara ma taymath nhara
kssid aqbucc nnem amerqi gha thara aaaamerqi gha thara

âawedh

Ighzar qa yeHmer aman macHa sfan
hwadh a zin inu war t-tegudca yemmam war tegudca yemmam

A mimount a mimount ma taymath nhara ma taymath nhara
kssid aqbucc nnem amerqi gha thara aaaamerqi gha thara

âawedh

Ighzar qa yeHmer aman macHa sfan
hwadh a zin inu war t-tegudca yemmam war tegudca yemmam

A mimount a mimount ma taymath nhara ma taymath nhara
kssid aqbucc nnem amerqi gha thara aaaamerqi gha thara

Zegwami cem zrigh ay nec gi tamara
aqam zzin nnem yarrayi dhi hara yarrayi dhi haraVoilà !