Ridart

Fghant id triwriwin
Zeg wazzay n thawat
Cmumsent tmeghrusin
X tafriwin n rirart
Qarsent tcudvadv
X rebput n tzegwart

Ma stidett ….!?
Nigh ad yiri…
D taghenant i tuzegart
Ig dvefsen ticri ynu

Imara tesicer…
Imara tgharwer…
Imara tezughart..?

Jar wemsafad d wemsafad
Cems itt d ijj n ridart.

Mayssa Rachida EL MARRAKI

Paroles