Tafunast n jeddi

 Mani itdja tafunast n jeddi

War ssinegh wi it id smuttyen zi reorasi

Ghar usnnan itqsen g umessuci

Jeddi netta tugha igg as aceddi

Henna nettat teqn it di tiri

Zzudjen ijen war t iznuzi.

Acffay nes yuzegh ijja day negh afadi

Trussi nes teqdva zvredv irqf ayi

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am ttcan azdjif

Ini ayi da tafunast n jeddi mani id am oanen ayenfif

Ma aqa cem di tudart

Ma skken cem ghar raxart?

Ma isregd i cem yissidv n uzghar

Ma tsregd i cem zaxat

Zeg ami immut jeddi war d am ufigh rimart

Zeg ami itmmut henna war tsrigh i wsmupart.

Tafunast n jeddi tettwca zi reorasi

Ingh it usnnan n umssuci

Ireqf it razv din itqim tghudud.


Yura t: Mohamed Rougie

Paroles