Tarwa n imazighn...

 

Cek qarn ac aqbayli

Nec qarna y arifi

Tarwa n imazighn

Taryast n ighilasn.

Nec mis ndpar n ubaran

Cek mis n tizi uzzu

Fus g fus anojn x usnan

Ticri nex war tbddi siqqst n wazzu

Ar gha nqqas mixf narzzu.

Cek qarn ac acawi

Nec qarn ayi asusi

Adrar nec d udrar inu msawasn

Mara tihzzizin nni idaysn

Tawyntid di tfxsa n imazighn

Tawnt id di tafryunt n tmazighin

Tabrat nex ntat zi merami itwassn

War tdji d taqssist ura d thajit n wuccn

Cek qarn ac amzabi

Nec qarn ayi aznasi

Amzruy nec war ydji damaynu

Days irqhen mara izuran inu

Ncin d tarwa n imazighn

Taryast n ighilasn

Fus g fus ad nawdv gha utargui

Akis nsurf x yejdi awarghi

x isrmad ad nari tinfinagh

X yasran d tqaciwin n idurar.

Cek qarn ac aclhi

Nec qarn ayi arifi

Rjdud nec dyni drjdud inu

Amnus nec d wni d amnus inu

Tira nec d tini d tira inu

Ncin s ufus d wmjar

Nuzzar x ddam n iyanfar

Tarwa n imazighn zi mermi

Tidet nex war dji d taqssist qariduc

War dji tamomutc n camparuc

Ncin d tarwa n imazighn

Ad ncarz tamazgha ad s ng imtturn

Ticri g usnnan nix g uzrvu

War t sbddi ticri ghar min narzzu

Hima ad nawdv ad nkks asidvudv n ghezzu.


Yura t: Mohamed ROUGIE

Paroles