Tayri

Tayri - Mayssa Rachida El Marraki


sghemyayi d tlulluct
di ddemnet n wur nnec
ari yayi d taqessist


s smegh n ufus nnec
ad day s zarregh kur ass
tifras inu d tefras nnec
sezdegh ayi d tanfust
deg azzay n tenfas nnec


att ighar takfarinas
di tiri n yimar nnec
a teddar d thajit inu
i mara mmutegh nec
sqad ayi d tabrat
teccur s nec d nec
teccur s wazghat inu
d tarzift i zmann nnec.

Paroles