Tazwact

Andu nni idi zewyegh tudart
Izewy ayi
Deg zuzzar ntizzvin
Texnisegh:
I mezri
I rewpi
I wazvri
I wfaqi
Thadigh timewwa n tiri inu
Srufegh I rebput n reowin
Ticri ynu tizwar ayi
Mermi mma faqegh d zeg ussan
Din ussan nnedvni
Din araji
Din ticri
Din adurri
Iri hazegh icarfa
Tudart tegwa nigh war tgwi
Nec ad ayi snegh:
Mani?
Umi?
Mayemi?
Ar mermi?
Attas n yizran
Attas n thuja!
Mindi nedja?
D min oad war niri!
Ddaregh s tendetc
Tessugh tiqessisin inu
Ixf inu akid I
Zeg umenghi ghar umenghi
Sseghrayegh awaren inu
Amecnaw: izri
Amecnaw: imetni
Amecnaw: ariri
Amecnaw: anuri
Tazwact oad day s rfarin
Tizzvetv oad war tenghid
Necc temmejr ayi am imendi…

Mayssa Rachida EL MARRAKI

Paroles