Tibrighen n'Arrayes

Tsrant modha modha
Thsrant mudha mudha ak'ssent thikam'buccin

"Tsrant modha modha " "Thebrighen n arrays"


Thsrant modha modha akssent thikambuchin akssent thikambuchin
Modha qqant ira3qar aya thihabbujin aya thihabbujin
-
A modha gi modha a modha ino thahdaq a modha ino thahdaq
A modha ino thejja moro lebda yehmeq moro lebda yehmeq
-
Thsrant modha modha akssent thikambuchin akssent thikambuchin
Modha qqant ira3qar aya thihabbujin aya thihabbujin
-
A modha gi modha a modha ino vale a modha ino vale
A modha ino thejja a leshab hirani alshab hirani
-
Thsrant modha modha akssent thikambuchin akssent thikambuchin
Modha qqant ira3qar aya thihabbujin aya thihabbujin
-
A nech tha3cheth ino antefham i modha a ntfham i modha
Ntafham i rem3ani ma 3essa tharidha ma3ssa dharridha
-
Thsrant modha modha akssent thikambuchin akssent thikambuchin
Modha qqant ira3qar aya thihabbujin aya thihabbujin
-
A modha gi modha a modha ino khatar a modha ino khatar
A modha ino thejjaa alif adhiwddar a lif adhiwddarRetranscrite par Mimount.
Fadma Tue, 11/27/2007 - 13:40